ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน

เดินทางไปส่งนางสาวประทุมทอง  วิไลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนำภาพยนตร์สั้นไปร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย 2013 ที่เมืองอะวาจิชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการเดินทางของประทุมทอง

 

 

ขอขอบพระคุณสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย โครงการ JEJESIS 2.0 และมูลนิธิหนังไทย ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางร่วมกิจกรรม

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ที่ส่งเสริมให้นักเรียน

ได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และคณะครูทุกท่านที่สนับสนุนนักเรียน

 

ชมภาพบรรยากาศการเดินทางไปส่งนักเรียนได้ที่เฟซบุคของโรงเรียน