โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" นำกระทงและขบวนแห่ เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556

ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในอำเภอเจริญศิลป์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ขบวนแห่ของทางโรงเรียนในปีนี้ เป็นขบวนน้อมส่งเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช สู่พระนิพพาน

 

ริ้งธงชาติไทยนำขบวนแห่

 

นักเรียนร่วมขบวนอย่างตั้งใจ

 

กระทงของโรงเรียน เกิดจากความสามัคคีของคณะครูและนักเรียน ร่วมกันประดิษฐ์อย่างสวยงาม

 

นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย ตัวแทนนักเรียนเป็นนางนพมาศประจำกระทงของโรงเรียนเรา

 

ในภาคกลางคืนทางโรงเรียนได้นำวงโปงลางออนซอนเจริญศิลป์ ไปร่วมแสดงตลอดทั้งคืน

 

ลีลาการร้องรำของนักเรียนสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

 

นางสาวแพรพลอย  แสนสวาม ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในนามของโรงเรียนเรา

 

นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2556

 

นอกจากนี้ทีมงานจากรายการ สกลนครซิตี้ ยังได้มาผลิตรายการแนะนำประเพณีลอยกระทงเจริญศิลป์

ร่วมกับกลุ่มสมอง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เพื่อประชาสัมพันธ์งาน

 

โดยสามารถติดตามรับชมรายการ สกลนครซิตี้ ทางสถานีดาวเทียม PSI ช่อง 81

ในวันจันทร์ เวลา 09.00 - 10.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 - 22.00 น.

โดยรายการจะนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดสกลนครของเราครับ

 

งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ก็ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ทุกคน

รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

และการสนับสนุนจากนายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook ของโรงเรียน