นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2556

ในระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสว่างแดนดิน

 

นักกีฬาของเรา พร้อมสู้ทุกสนาม

 

สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีนักกีฬา

 

กองเชียร์ตามมาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น

 

โค้ชคนเก่งของชาว จ.ศ.

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ facebook ของโรงเรียนเรานะครับ