โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดการแข่งขัน "โพธิ์คำเกมส์" ประจำปี 2556

ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

ชมภาพกิจกรรมจาก Facebook ของโรงเรียน

 

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขัน "โพธิ์คำเกมส์ 2556"

 

 

ดาวเดือนประจำงานกีฬาปีนี้ได้แก่...

 

 

 

 

 

รายละเอียดต่างๆ จะนำมาเสนอต่อไป