นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ

การประกวดหนังสั้น โครงการโรงหนังประชาชนปี 6 โดยเข้ารับมอบรางวัลจากนายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

 

 

14 ต.ค. 56  –   ประธานวุฒิสภาเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น ในโครงการโรงหนังของประชาชน

โดยนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  

คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

       นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น จากโครงการโรงหนังประชาชน ปี 6

ตอน “รับผิด...รับชอบ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

และคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับมูลนิธิฟรี ดิชเนามัน  

ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

 

หนังสั้นเรื่อง “รางวัลของคนโกง” ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์

อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือเรื่อง “กระจกเงา” ผลงานของกลุ่มสามใบเถา

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “สามัญสำนึก” ผลงานของกลุ่ม Seven sins

จากมหาวิทยาลับบูรพา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

 

ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล คือ เรื่อง “หนูแดง” ผลงานของกลุ่มบรรเจิดฟิล์ม จากมหาวิทยาลัยรังสิต

และเรื่อง “หมูกระทะ” ผลงานของกลุ่ม Moonโดยได้รับเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

 

ทั้งนี้หนังสั้นที่ได้รับรางวัลจะได้รับเลือกให้นำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐภาและสื่อโทรทัศน์อื่นๆ ด้วย

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ผู้สื่อข่าว / เรียบเรียง

 

http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=1601#.UmDRAxDhQlR

 

ชมภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล http://rangkid.com/thaipeopletheater/

 

ประมวลภาพการร่วมกิจกรรม