โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม รุ่นยกนักเรียนทั้งโรงเรียน

ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน

 

วีดิทัศน์บรรยากาศการอบรมรุ่น 1 (26 - 28 กันยายน พ.ศ. 2556)

 

 

วีดิทัศน์บรรยากาศการอบรมรุ่น 2 (29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

 

ชาวเจริญศิลป์ทุกคน มีความปีติยินดีกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน และจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพพิธีมอบวุฒิบัตร ได้จากแฟจเพจ Fan Page

Facebook ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

[พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม รุ่นยกนักเรียนทั้งโรงเรียน รุ่นที่ 1]

 

[พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม รุ่นยกนักเรียนทั้งโรงเรียน รุ่นที่ 2]