ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

นำคณะครูและนักเรียน ไปนำเสนอผลงาน Best of the Best Practices ระดับประเทศ

ในงานฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษโรงเรียนในฝัน Labschool Symposium 2013

ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

 

 

ประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม มาร่วมแสดงความยินดีกับชาวเจริญศิลป์

 

นักเรียนรับเกียรติบัตร Best of the Best Practice