นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนา

"การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 โดยมีนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน จำนวน 150 คน เข้าร่วม

 

ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ พร้อมด้วยครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานเสวนาในครั้งนี้ด้วย

 

ขอขอบพระคุณภาพจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.moe.go.th/websm/2013/aug/275.html

 

ผอ.กิตติศักดิ์ และนักเรียน ร่วมทดลองใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบ tablet รุ่นใหม่

ที่จะแจกให้นักเรียน ม.1 ทั่วประเทศ

 

ผอ.กิตติศักดิ์ นำนักเรียนเข้าชมสตูดิโอ ถ่ายทำรายการของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา Obec Channel

 

นักเรียน จ.ศ. ทดลองนั่งจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 

บรรยากาศในห้องเสวนา

 

ครูและนักเรียนทดลองใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา

 

ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราชาว จ.ศ. ได้รับเชิญให้ร่วมงานเสวนาดังกล่าว ทำให้ได้รับความรู้

และประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อนำกลับมาพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

ให้ทันสมัยพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก