คณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 2

ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเจริญศิลป์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทุกท่าน