ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสร์" นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน ในะหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร

 

ผอ.กิตติศักดิ์ นำทีมคณะครูเข้าร่วมการอบรม

 

คณะครูเข้าร่วมการอบรมอย่างตั้งใจ

 

คุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก นำเอาสิ่งดีๆ กลับมาสอนนักเรียน

 

คุณครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน

 

คุณครูร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม อย่างมีความสุข

 

ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอ นักเรียนที่รักของฉัน