เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

นำคณะครูและบุคลากร ไปร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของครูและบุคลากร ที่มีต่อพระองค์ท่าน

 

ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ วางพานพุ่มถวายพระพร