ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์  ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

 

 

 

นอกจากนี้นักเรียนยังไปทำกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเจริญศิลป์ อีกด้วย