ผอ.กิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต เนื่องในโอกาส

ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2013