เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์  ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน
ไปร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร