คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ไปจัดแสดงนิทรรศการงานประกันคุณภาพการศึกษา

ให้กับคณะครูโรงเรียนคำตากล้าราษฎร์ประชาสงเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

ได้ศึกษาแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ที่โรงเรียนคำตากล้าราษฎร์ประชาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เก็บผลงานต่างๆ ขึ้นรถแล้วครับ

 

ผลงานของเราเต็มคันรถเลย

 

ถึงสถานที่จัดงานแล้วครับ

 

ทำไมเอกสารของเรามันปนกันไปหมด

 

ช่วยกันแยก ช่วยกันจัด

 

ฝ่ายไอซีที พร้อมนำเสนอแล้วครับ

 

หัวหน้างานประกัน คนสวยของพวกเรา

 

ร่วมเก็บภาพเป็นที่ระลึกครับ เราพร้อมสำหรับการนำเสนอแล้วครับผม