เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"

จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง

มาจวบจนทุกวันนี้

 

 ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการกองลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

 

คณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี ร่วมในพิธี

 

พิธีสวนสนาม

 

วงดุริยางค์ลูกเสือ

 

กองลูกเสือ ม.1

 

กองลูกเสือ ม.2

 

กองลูกเสือ ม.3

 

กองเนตรนารี ม.1

 

กองเนตรนารี ม.2

 

กองเนตรนารี ม.3

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน