ลูกเสือเนตรนารีซ้อมสวนสนาม เพื่อร่วมพิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียน

โดยมีผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมพิธีซ้อมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

วงดุริยางค์ของโรงเรียน นำขบวน

 

ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ มาร่วมชมการซ้อมอย่างใกล้ชิด

 

ผู้กำกับกองลูกเสือและเนตรนารี ฝึกซ้อมการใช้ไม้ถือ

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ Google+