นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ฝึกใช้แอพพลิเคชั่นการศึกษา EDMODO

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต ในทำกิจกรรมการเรียนรู้ และการทำแบบทดสอบออนไลน์

 

แอพพลิชั่น EDMODO เป็นแอพที่ทางโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เลือกมาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 

ทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์