นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้เป็นประธานในการประชุม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ และวางแผนการนิเทศภายในที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน

 

 

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่คลังภาพ Google+