เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 กรรมการนิเทศ จาก สพม. เขต 23 ได้เดินทางมานิเทศและติดตามการจัดการศึกษา

ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ Google+