โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ระหว่างวันที่ 18 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมโพธิ์คำ

โดยคณะครูเข้าร่วมการอบรมอย่างตั้งใจ เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ Google+