เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายวิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้ประชุมครู เพื่อติดตามการทำงาน และเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ

จาก สพม. เขต 23

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่คลังภาพ Google+