เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมิถุนายน

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นที่ หอประชุมโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ บรรยากาศเป็นอย่างไร ขอเชิญชมภาพได้เลยครับ

 

ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์  ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

นักเรียนกล่าวคำบูชาครู

 

กรรมการนักเรียนมอบมาลัยกร

 

ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง ถือพานขึ้นมากราบครู

 

นักเรียนมอบพานไหว้ครู

 

ภาพแห่งความประทับใจของครูและนักเรียน

 

นักเรียนทุกคนได้กราบครูอาจารย์ด้วยความรักและเคารพ

 

ครูอวยพรให้นักเรียนมีความสุขความเจริญ

 

พิธีมอบทุนการศึกษา

 

พิธีไหว้ครูเป็นหนึ่งพิธีที่มีความสำคัญต่อชาวเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ทุกคน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ