กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดให้มีขึ้นต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียน

จัดทำพานไหว้ครู และเตรียมงานให้ดีที่สุด ขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของลูก จ.ศ. ทุกคนด้วยนะครับ

 

คุณครูอัจฉรา วิไลวงษ์ ฝึกซ้อมผู้ถือพานไหว้ครู

 

นักเรียนฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ

 

กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู

 

กรรมการฝ่ายสถานที่ ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเป็นพิเศษ

 

วงมโหรีดนตรีไทย มาเตรียมสถานที่สำหรับขึ้นแสดงดนตรีไทย

 

นักเรียนจัดทำพานไหว้ครูด้วยตนเอง

 

นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข

 

ครูดูแลการดำเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

 

นักเรียนมาทำกิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตา ด้วยความรักที่มีต่อคุณครู

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่คลังภาพ Google+