เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กลุ่มงานบริหารวิชาการ เพื่อนิเทศและติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ถือเป็นความเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียนทุกคนครับ

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ Google+