เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้รับคัดเลือกจาก สพม. เขต 23 ให้เป็นคณะทำงานผลิตวีดิทัศน์ แนะนำ สพม. 23

เนื่องในโอกาสรับการติดตามและประเมินผล จาก สพฐ.

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่คลังภาพ Google+

รับชมวีดิทัศน์แนะนำ สพม. เขต 23 ผลงานนักเรียน จ.ศ.