กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน" ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านน้ำ ความสำคัญของน้ำ และการดูแลแหล่งน้ำ ให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ กรมชลประทาน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ Google+