เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มาดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้

 

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่คลังภาพ Google+