เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้เดินทางมาตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยมีนายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลังภาพโรงเรียน