เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้ร่วมงานถวายเพลิงหลวงปู่มี อภิชาโต ณ วัดศิริราษฎร์วัฒนา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายภาพโดย นายอภิชาติ  บุตรวิชา

ข่าวโดย นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต

 

[ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพโรงเรียน]