เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ นำคณะครูและนักเรียนไปนำเสนอผลงานของโรงเรียน

ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม. เขต 23 ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา

ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

 

 

[ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่คลังภาพโรงเรียน]