เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร

และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี ผอ. กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ เป็นประธาน

และได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอเจริญศิลป์ หัวหน้าศูนย์ศิลปาชีพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการสถานศึกษา

ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

 

[ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่คลังภาพ]