เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้รับเกียรติจาก ปลัดอำเภอเจริญศิลป์,

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเจริญศิลป์, รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม, ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา

มามอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับประเทศ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

[ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่คลังภาพโรงเรียน]