เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้นำขบวนม้าแข่ง และนักเรียน ไปประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ในชุมชนเจริญศิลป์

[คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 

*บทความนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ*