เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรม

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

กิจกรรมลอดถ้ำเสือ ต้อนรับลูกเสือเนตรนารี

 

พิธีถวายราชสดุดี

 

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการกองลูกเสือ กล่าวในพิธีเปิดประชุมกอง

 

กิจกรรมฐานผจญภัย

 

วิชาชาวค่าย

 

กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ

 

ลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

 

การตรวจเยี่ยมค่าย

 

ลูกเสืออยู่ในค่ายอย่างมีความสุข

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

 

นายวิทยา  บุญยืน รองผู้อำนวยการค่าย มอบธงให้แก่หมู่ที่ได้รับการประเมินผ่าน

 

ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการค่าย มอบของรางวัลแก่หมู่ที่มีคะแนนประเมินสูงสุด

 

พิธีปิดค่ายลูกเสือเนตรนารี

 

กิจกรรมอำลาค่ายลูกเสือ

 

 

รวมภาพประทับใจ

 

 

[ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่คลังภาพ]