หนังสั้น จ.ศ. คว้า 8 รางวัล จากการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเรียนการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

แค่เห็นชื่อโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ติดประกาศเราก็ดีใจแล้ว ยอดเยี่ยมากๆเลยครับ