16 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นวันครู ซึ่งคำขวัญวันครูปีนี้ คือ "แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน"

 

ศิษย์เก่าจากโรงเรียนพังโคนพานิชการ มอบของที่ระลึกให้โรงเรียน เนื่องในวันครู 2556

 

เพลงรางวัลให้ครู (ให้ครูเจริญศิลป์ศึกษา)