ธนาคารโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับยอดนักฝาก ประจำปี 2555