โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดกิจกรรมติวเข้ม O-NET ม.3 และ ม.6 ตลอดเดือนมกราคม ติวฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบ O-NET ที่หน้าห้องวิชาการ ให้นักเรียนไปติดตามข่าวสารการสอบด้วยนะครับ

 

[ดาวน์โหลดตารางติว]

 

[ดาวน์โหลดตารางสอบ]