เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้จัดงานวันคริสต์มาสและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เืพื่อให้ันักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้แสดงออกรวมถึงสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน

 

ชมบรรยากาศงานคริสต์มาสได้ที่นี่ครับ

 

 

 

ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ :)