คณะครูนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ร่วมกับชุมชนเจริญศิลป์

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เว็บข่าวกลุ่มสมอง