เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 นายพูนชัย วารินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จับฉลากขยะรีไซเคิล เพื่อมอบรางวัลให้แก่นักเรียน

เนื่องในกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ของทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

โฉมหน้าของผู้ได้รับรางวัล

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล