โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2555 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและมีความรู้เกี่ยวกับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

นายวิทยา  บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบของที่รางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบปัญหาอาเซียนประำจำวันได้ถูกต้อง

 

นายวิทยา  บุญยืน รองผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดกิจกรรม 45 ปี อาเซียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เตรียมการแสดงบนเวที

 

กิจกรรมแนะนำ 10 ชาติประเทศอาเซียน

 

ครูสุนทร กับครูสุดใจ เบื้องหลังความสำเร็จของงาน

 

คุณครูอรุษยา ดำเนินรายการการแข่งขันตอบปัญหา อะเมซิ่ง อาเซียน รอบชิงชนะเลิศ

 

คณะครูมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

คุณครูจิระชัย กับคุณครูวรวิทย์ พานักเรียนในหอประชุมร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล

 

รองฯ วิทยา มอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบคำถามถูก

 

นักเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา อะเมซิ่งอาเซียน ได้แก่ ชั้น ม.3/1

 

กิจกรรมการร้องเพลงหมู่

 

คณะครูที่มาร่วมงาน ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างดี ต้องขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดงานนี้ได้อย่างดี และขอบใจนักเรียน

ทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น

 

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ)