เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อมารดา โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

 

เนื่องจากมีเหตุขัดข้อทางเทคนิคบางประการทำให้ภาพนิ่งในงานหายหมดเลย

แต่เรามีวีดีโอจากทีมงาน BO Channel รายงานบรรยากาศในงาน

อย่างสนุกสนาน ขอเชิญชมได้เลยนะครับ