เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

ให้แก่นักเรียนที่สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารผ่าน โดยนักเรียนจะได้รับเครื่องแบบครบชุดฟรี

เป็นอีกหนึ่งการดูแลบุตรหลานของชาวเจริญศิลป์ ให้ได้เรียน รด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายราคาแพงครับ