โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดกิจกรรมการอบรมธรรมะต่อต้านการเล่นการพนัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห็นโทษของการเล่นการพนัน และร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการป้องกันการเล่นการพนันในชุมชน

 

 

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

 

คณะครูร่วมสนทนาธรรม และรับฟังแนวนโยบายในการดำเนินการ

 

นักเรียนร่วมเข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

นักเรียนตั้งใจฟังธรรม และร่วมสัญญาว่าจะต่้อต้านการพนันทุกรูปแบบ