คุณครูสมศักดิ์  ศรีสำราญ พร้อมครอบครัว ได้มอบภาพหลวงปู่เนย สมจิตฺโต ให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อนำไปจัดนิทรรศการใน

ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ โดยมีนายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รับมอบ