นางธันยาวรรณ  ขอสุข ผู้จัดการร้านอาหารธันยาวรรณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน

โดยนายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเอาไว้เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนต่อไป