คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมกิจกรรมดื่มน้ำสาบานถวายสัตย์ปฏิญาณต้านภัยยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภอเจริญศิลป์

 

 

 

 

 

 

จากกิจกรรมในครั้งนี้ พวกเราสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทครับ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ