พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และหอเกียรติยศ

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 

 

 

นายประสาร ภูดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กล่าวรายงาน

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

และผู้แทนของตระกูล "โพธิ์คำ" เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

 

 

ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันจุดพลุสายรุ้งประกอบพิธีเิปิด

 

พระสงฆ์เจิมบริเวณเหนือประตู เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

คณะครูร่วมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์

 

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติรับมอบของที่ระลึก

 

แขกมีเกียรติ เดินชมนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้

 

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารที่มาเ็ป็นเกียรติภายในศูนย์ฯ

 

นิทรรศการสารคดีพระราชกรณียกิจ เรื่อง 7 ความทรงจำแห่งเจริญศิลป์

 

นิทรรศการพระราชการณียกิจในจังหวัดสกลนคร และนิทรรศการประวัติและผลงานของคุณครูจันทร์เพ็ญ โพธิ์คำ ผู้บริจาคที่ดินก่อสร้างโรงเรียน

 

นิทรรศการแสดงผลงานและความสำเร็จของครูและนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

แขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ ภายในศูนย์

 

การแสดงนาฏศิลป์ของวงดนตรีโปงลางออนซอนเจริญศิลป์

 

มือโปงลางรูปหล่อของวงเรา

 

นางไห ของวงโปงลางของเรา สวยที่สุด

 

สาวหมอลำวงโปงลาง

 

การแสดงชุดรำอาเซียน

 

ครูบัลลูน โฆษกประจำวง

 

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ พร้อมแจกของที่ระลึก

 

วงมโหรีดนตรีไทยของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

คุณครูอัจฉรา วิไลวงศ์ คุณครูนิดา และพิธีกรของโรงเรียน

 

ตัวแทนนักเรียนจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระสงฆ์

 

การทำงานของนักข่าวกลุ่มสมอง เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

 

คณะครูร่วมใจแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน

 

ุคุณครูพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม มาในชุดประจำชาติสิงคโปร์

 

ครูณัฐฤดี ศิริรักษ์ ในชุดประจำชาติลาว

 

คุณครูสุดใจ พิมจักแสน ในชุดประจำชาติพม่า

 

คุณครูพิพัฒน์ และคุณครูดรุณี ในชุดประจำชาติไทย

 

คุณครูวรวิทย์ กับคุณครูลำดวน ในชุดประจำชาติกัมพูชา

 

คุณครูสุนทร และคุณครูศศิรดา ในชุดประจำชาติลาว

 

บรรยากาศการถ่ายภาพที่สนุกสนานของคณะครู

 

ร้านคูเลียงฮวด มอบพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานในศูนย์การเรียนรู้

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับคุณพ่อบุญมี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

 

ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และหอเกียรติยศ (Hall of Fame)

เป็นศูนย์รวมความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของชาวอำเภอเจริญศิลป์ และเป็นความภาคภูมิใจของชาวเจริญศิลป์ศึกษาฯ

โดยเปิดให้เข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ นะครับ

 

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ)